Как се прави..

Производство на разсад в табли

Разсадът се произвежда в отопляеми стъклени или полиетиленови оранжерии. Семената се засяват в табли за разсад - стиропорни или пластмасови. За различните култури се използват табли с различен размер на гнездата. Таблите се пълнят със смес от торф и перлит. След засяването на семената е желателно таблите да се  поставят върху отоплителните тръби на оранжерията. Отгоре таблите се покриват с полиетиленово фолио, за да се запази равномерна влажност. Напоследък масово се използва олекотеният полимер Агрил 17, който позволява свободно развитие на младите растения. Покритията се премахват, след като започне поникването, тогава таблите се снемат от тръбите и се поставят върху почвата, която предварително се застила с полиетиленово фолио. Температурата на въздуха през този период се поддържа при слънчево време 20-22оС, при облачно-16-18оС, а през нощта 14-16оС. Оптималната температура за поникване е 22-25Со. Срокът на сеитба зависи от сроковете на засаждане на съответната култура. За домати и пипер е необходим 60-70-дневен разсад с формирани 5-6 листа, оформено първо съцветие.

 

Производство на  разсад върху лехи.

Площта, определена за производство на разсад, се почиства от растителните остатъци, изорава се и се подравнява. Почвата след подравняването се покрива с полиетиленово платно, широко 1,20 м. Върху него се насипва 10-12 cм. торопочвена смес и се оформят лехите. След насипването на торопочвената смес леко с дъска се уплътнява, полива се с 5-10 л/м² вода и се покрива с полиетиленово платно за едно денонощие, за да се изравни влагата. Начин на сеитба на леха: семената се засяват на редове или разпръснато върху лехата, покриват се с 1,5-2 cм. торопочвена смес. Полива се с 2-3 л/м2 вода и се покрива с полиетиленово платно, за да не се навлажни покритата торопочвена смес.

 Пикиране на разсад

Към пикиране на разсада се пристъпва, когато растенията са във фаза два същински листа, т.нар. кръстосване. Прерастването на разсада затруднява прихващането му. Ето защо е целесъобразно сеитбата да се извършва на етапи през няколко дни. Разсадът се пикира в саксии или кофички с диаметър в горния край 10-12 cм. Преди пикирането растенията се поливат обилно и се изваждат с възможно най-добре запазена коренова система. Пикират се до семеделите и непосредствено след това се поливат с малко вода, без да се намокрят листата им. 2-3 дни след пикиране растенията се подхранват с хранителен разтвор от Hidrofert  15-30-15 /водоразтворим/ в концентрация 2-3гр./1л вода. След пикирането саксиите се нареждат върху предварително обеззаразена, подравнена и покрита с полиетиленово платно почва, като по средата на шедовете се оставят пътеки. Саксийките се нареждат по 40-50 броя на 1м2, за да има достъп слънцето до всички части на растенията. След пикирането на доматите саксиите се поливат и се подсушават със суха торопочвена смес, за да се запази влагата и да не се напуква почвата при засушаване. След това температурата на въздуха в оранжерията през деня и при слънчево време се поддържа 22-250С, при облачно - 18-200С, а през нощта - 14-160С. Освен поддържането на необходимата температура важна грижа при отглеждането на разсада е редовното поливане и подхранване с торов разтвор за получаване на здрав разсад, с добре развита коренова система.