Основни термини

Тук сме отделили място за някои от най-често срещаните термини, използвани в описанието на семената в онлайн магазина.
 
Вегетация (вегетационен период) – периодът, през който растението активно нараства и се развива – образува нови стъбла, листа, цветове, плодове.
Двугодишно растение – растение, което завършва жизнения си цикъл в продължение на две години (два вегетационни периода).
Едногодишно растение – растение, което завършва жизнения си цикъл в продължение на един вегетационен период (от семе до образуване на нови семена) и загива.
Издръжливо растение – растение, което може да издържи дълго на температури от или под 7ºС.
Катерливо растение – за да порасне нагоре, се прикрепя към опора чрез различни приспособления – мустачки, вендузки, коренчета.
Коренище – видоизменено стъбло, което расте хоризонтално под или на повърхността на почвата.
Многогодишно растение – растение, което при нормални условия живее три или повече години.
Пикиране – преместване на разсад от мястото, където е бил засят, в други съдове, където може да се разположи на по-големи разстояния или всяко растение поотделно.
Покълване – първият стадий в развитието на растението от семе.
Почвопокривно – растение, което се използва за осигуряване на плътно растително покритие с малка височина.
Пресаждане – преместване на растението в саксия с подходяща големина, която да позволи продължително развитие на корена.
Резник – част от растение, която може да се използва за размножаване .
Хибрид – растение, чиито родители са от различни сортове, разновидности, видове или родове, но не и от различни семейства.
 

Цъфтеж – появата на цветовете по стъблото и разклоненията.