Условия за ползване

Условия за ползване
Общи условия за ползване на сайт www.ivesto.eu
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между „Ивесто Къмпани”ООД, собственик на уеб сайта www.ivesto.eu от една страна и потребителите на страниците и услугите, намиращи се на домейн www.ivesto.eu, наричан по-долу за краткост „Сайтът”. Общите условия обвързват всеки потребител, който посещава Сайта, като с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страницата на www.ivesto.eu, потребителят се съгласява и приема да спазва настоящите Общи условия.
1. При регистрация в сайта потребителят е длъжен да се запознае с общите условия за ползване. С отбелязването в полето „Приемам общите условия” потребителят декларира по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е запознат и приема Общите условия на сайта 
1. При регистрация в сайта потребителят е длъжен да се запознае с общите условия за ползване. С отбелязването в полето „Приемам общите условия” потребителят декларира по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е запознат и приема Общите условия на сайта 
1. При регистрация в сайта потребителят е длъжен да се запознае с общите условия за ползване. С отбелязването в полето „Приемам общите условия” потребителят декларира по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е запознат и приема Общите условия на сайта 
1. При регистрация в сайта потребителят е длъжен да се запознае с общите условия за ползване. С отбелязването в полето „Приемам общите условия” потребителят декларира по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, че е запознат и приема Общите условия на сайта www.ivesto.eu.. За да поръча от сайта www.ivesto.eu, потребителят трябва:
2.1.  Да се съгласи с Общите условия на сайта
2.2.  Да попълни вярно регистрационната форма
2.1.  Да се съгласи с Общите условия на сайта
2.2.  Да попълни вярно регистрационната форма
2.1.  Да се съгласи с Общите условия на сайта
2.2.  Да попълни вярно регистрационната форма 
2.3.  Да има навършени 18 години
2.4.  Да посочи мястото, на което иска да се достави поръчката (точен адрес или офис на фирма за куриерски услуги)
2.5.  Да посочи валиден телефон
2.6.  Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката (освен в случаите на доставка до адрес на фирма за куриерски услуги)
3. След като потребителят направи поръчка, „Ивесто Къмпани”ООД си запазва правото в срок от два работни дни да потвърди направената поръчка. Срокът на изпълнение на поръчката е от 2 до 7 работни дни, след потвърждаването й по телефон или чрез e-mail. В случай, че липсва част от указаната в Общите условия информация, „Ивесто Къмпани”ООД си запазва правото да откаже поръчката и да уведоми потребителя на сайта в рамките на 2 работни дни.
4. Всички поръчки се доставят чрез куриерска фирма по избор на потребителя. „Ивесто Къмпани”ООД се задължава да Ви осведоми за стойността на направената от Вас поръчка. Всички разходи по доставката се поемат от потребителя.
5. Потребителят се задължава да приеме поръчката на/от указания от него адрес.
6. Общите условия на сайта www.ivesto.eu представляват договорните взаимоотношения между „Ивесто Къмпани”ООД и потребителя, освен случаите, в които потребителят вече има сключен договор за покупко-продажба.
7. „Ивесто Къмпани”ООД си запазва правото да прави промени в цените, в начините на плащане и да обновява съдържанието на сайта
7. „Ивесто Къмпани”ООД си запазва правото да прави промени в цените, в начините на плащане и да обновява съдържанието на сайта
7. „Ивесто Къмпани”ООД си запазва правото да прави промени в цените, в начините на плащане и да обновява съдържанието на сайта www.ivesto.eu по всяко време, без предупреждение. Потвърдените поръчки ще се доставят по цените и условията, които са били актуални към момента на поръчката.
8. „Ивесто Къмпани”ООД си запазва правото да откаже поръчка поради изчерпване на наличността или по друга причина, като се задължава в срок от 2 работни дни да уведоми потребителя.
9. Като потребител, Вие  имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
10. „Ивесто Къмпани”ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от тези Условия за ползване. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате сайта. Фактът, че продължавате да използвате сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване. С настоящето Вие се съгласявате, че всички последващи покупки се регулират от Условията за ползване, приложими до публикуването на изменените условия за ползване, а след това в съответствие с тези изменени Условия за ползване. В зависимост от изпълнението на тези Условия за ползване и всякакви техни модификации, „Ивесто Къмпани”ООД предоставя на вас („Потребителя”) лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате сайта. Поръчвайки продукти от онлайн магазина на „Ивесто Къмпани”ООД (както онлайн, така и по телефон) или приемайки доставката на такива продукти, описани на фактурата, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и да приема тези Условия.
11. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайтаwww.ivesto.eu. „Ивесто Къмпани”ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порнография, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях „Ивесто Къмпани”ООД, за да бъдат отстранени линковете съм сайтовете-нарушители.
12. Отговорности
12.1. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. 
12.2. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
12.3. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. 
12.4. „Ивесто Къмпани”ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.ivesto.eu
12.5. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. 
12.6. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя. 
12.7. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. 
12.8. „Ивесто Къмпани”ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.
13. „Ивесто Къмпани”ООД не носи отговорност за нанесени щети или изгубени ползи, освен ако не се установи, че продадените от фирмата производител семена наистина са некачествени. В случай на понесени загуби и причинени вреди на потребителя „Ивесто Къмпани”ООД се задължава да върне сумата, която потребителят е заплатил за семената.
14. Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на Вашата регистрация в уеб сайта. Информацията, събрана от „Ивесто Къмпани”ООД при използването на уеб сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. „Ивесто Къмпани”ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на потребителя. Не може да се търси отговорност от „Ивесто Къмпани”ООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.
15. Продажбата на продукти се регламентира от законите на Република България.
Всички цени са с включен ДДС!